Eğitim Sigortası

Eğitimlerini şansa bırakmayın. En önemli varlığınız çocuklarınızın eğitimini, beklenmedik durumlara karşı "Mutlak Eğitim" ile güvence altına alın.

 • Neden "Mutlak Eğitim" Sigortası almalısınız?


Başınıza gelebilecek risklerde sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır. Size bir şey olsa da çocuğunuzun ya da eğitimini üstlendiğiniz başka bir öğrencinin eğitim masraflarının sigorta şirketinizce karşılanmasını sağlar.

 

 • Kimler katılabilir?


Çocuğu olan veya çocuk okutan 18 - 60 yaş aralığındaki isteyen herkes (Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Risk Kabul Şartları'na uyması şartıyla) dahil olabilir.

 

 • Mutlak Eğitim Sigortasının teminatları nelerdir?


  Vefat Teminatı:

  Müşteri tercihine göre öğrenim maliyetine bağlı olarak serbestçe yıllık eğitim maliyeti belirlenir. Vefat durumunda bir defada kalan eğitim süresine ilişkin tutar teminatla sınırlı olmak üzere hak sahiplerine ödenir.

   

  İşsizlik / Gündelik Hastane Teminatı:

  İşsizlik / Gündelik Hastane teminatı seçilmiş ise bu risk gerçekleştiğinde belirlenen teminat ile sınırlı olmak üzere azami 6 taksit olacak şekilde her ay okul taksit ödemeleri işsizlik devam ettiği / hastanede yatıldığı sürece ödenir.

   

  Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı:

  Sigortalının sigorta süresi içinde geçirmiş olduğu bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde daimi olarak malul kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları'nda belirtilen maluliyet oranları cetveline göre daimi maluliyet tazminatı ödenir.